Om Zealand Care
Find medarbejder
Sponsorater
Karriere
Persondatapolitik

Kontakt

Zealand Care A/S
Greve Main 3
2670 GrevePersondatapolitik

Denne persondatapolitik omhandler alle de services som Zealand Care forestår. Seniorland er en del af Zealand Care og Zealand Care er en del af Louwman Group.

Zealand Care stræber efter at levere høj kvalitet i alle services. Korrekt behandling af vore kunder og samarbejdspartneres persondata er vigtigt for os. Denne persondatapolitik indeholder generel information omkring, hvordan vi behandler Deres personlige data.

Indeværende persondatapolitik består af følgende sektioner:


Vores mål: Beskyttelse af persondata

Zealand Care respekterer vores kunders private livsstil. Under udførelse af arbejdsopgaver er beskyttelse af den enkeltes personlige data derfor meget vigtigt for Zealand Care. Når vi bearbejder og opbevarer personlig data, gøres dette med størst mulig varsomhed.

Zealand Care har implementeret teknologiske tiltag for at sikre Deres persondata imod uvedkommendes adgang og brug af disse data. Såfremt der udvikles nye accepterede sikkerhedsstandarter eller såfremt ny teknologi bliver tilgængelig på området, vil vi tilrette vores løsninger hertil.

Hvad er persondata?

Hvis data kan identificere Dem som person, er disse data persondata. Eksempler på persondata er Deres navn, fødselsdato og bank kontonummer. Deres IP adresse eller brugernavn kan også blive klassificeret som persondata.


Hvilke af Deres persondata bearbejder vi?

Vi ønsker at fortsætte med at yde dig den høje service standart, som De er vant til, at modtage fra os. Vi har derfor brug for Deres persondata for at kunne sikre, at De kan modtage vores services.

Afhængig af hvilke services De modtager fra os, vil vi spørge Dem om personlige data som nedenstående:

Vi anvender udelukkende Deres persondata til det formål, som De på forhånd er blevet informeret om. Denne Persondata politik giver yderligere information omkring nogle af disse formål.


Hvad bruger vi Deres persondata til?

Når vi indsamler personoplysninger om Dem i forbindelse med Deres besøg på vores hjemmeside eller som en del af vores tjenester, sikrer vi altid, at dette sker med et klart og udtrykkeligt samtykke, så De præcis ved, hvilke former for oplysninger der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles.

Persondata bliver ikke solgt til tredjepart

Zealand Care vil være ærlige og transparente i brugen af persondata. Den persondata som De har oplyst Zealand Care, vil således kun benyttes til at opfylde det formål, som De selv har ønsket i din henvendelse til os. Vi vil ikke sælge deres persondata til tredjepart. Data kan dog blive delt internt i Louwman Group, med det sigte at opfylde Deres ordre/ønske.


Mål og brug af persondata

Som hjælpemiddelfirma leverer Zealand Care produkter og services til kommuner og private. Vi indsamler og bruger persondata, som De har betroet os, for at kunne betjene og informere Dem. Når De køber et produkt, tilgår en service eller tager kontakt til Zealand Care, vil Zealand Care indsamle persondata. Zealand Care vil bearbejde denne persondata for at kunne udføre vores tjenesteydelser.

Deling med tredjepart

Til nogle af vores services vil Zealand Care benytte en tredje part for at kunne opfylde denne service eller levere dette produkt. I disse tilfælde vil det være nødvendigt for Zealand Care at videregive Deres persondata. Deres persondata kan også i særlige tilfælde blive videregivet til andre firmaer inden for Louwman Group. Naturligvis udarbejder vi grundige aftaler med disse eksterne parter for at sikre, en korrekt håndtering af Deres persondata.

Såfremt De har givet tilladelse til det, vil Zealand Care kunne videregive informationer om Dem til andre firmaer indenfor Louwman Group (se www.louwmangroup.nl). Disse vil herved have mulighed for at tilbyde Dem information om nye services og/eller andre produkter. Hvis De ikke længere ønsker dette, giver De Zealand Care besked om dette.


Forbedring af tjenesteydelser

Zealand Care bruger persondata indsamlet gennem vore tjenesteydelser, til at levere en god service til Dem og til at udvikle nye produkter samt services.


Forbedring af Webside og applikationer

For konstant at forbedre vores webside, sporer Zealand Care brugen af vores hjemmeside. Eksempler på data som vi sporer på vores hjemmeside kan være: 

Disse data, som i nogle tilfælde vil være persondata, vil kunne blive delt af Zealand Care med tredjeparter for at kunne udfærdige analyser på vores vegne. For information omkring Cookies, se venligst vores cookie Statement: https://www.seniorland.dk/kundeservice/om-cookies/


Samarbejde og marketing

Zealand Care behandler de persondata som vi har indsamlet og modtaget omkring Dem, for at kunne udføre målrettet markedsføring. Baseret på data fra interne og eksterne kilder samt besøg på vores hjemmesider, er vi i stand til, at udfærdige passende og målrettede kommercielle tilbud til Dem, for eksempel via post, telefon eller internettet.


Lovmæssige forpligtelser

Zealand Care kan blive pålagt at videregive persondata til tredjeparter og myndigheder. For eksempel, hvis det er nødvendigt som følge af lovbestemt forpligtelse eller for at opfylde en lovmæssig forpligtelse.


Opbevaringsperiode

Deres persondata vil ikke blive opbevaret længere end nødvendigt, med mindre vi har en juridisk forpligtigelse til at opbevare dem længere, eksempelvis grundet skattelovgivning etc. Vi har brug for Deres persondata for at yde en god service til Dem. Den gode service bestemmer i første omgang opbevaringsperioden. Vores udgangspunkt er, at vi kun bevarer persondata så længe det er vigtigt for os, for at kunne servicere Dem. Herefter vil vi fjerne, isolere eller anonymisere Deres persondata.


Sikkerhed og processorer

Persondata om Dem opbevares sikkert. Zealand Care sikrer Deres persondata mod uautoriserede tilgang, tab eller tyveri, med de rette foranstaltninger. Vi har interne procedurer og politikker som sikrer, at vi lever op til et højt niveau af sikkerhed som vores standard procedure. Zealand Care medarbejdere har kun tilgang til Deres persondata, hvis det er nødvendigt.

Såfremt Deres persondata behandles af en ekstern part, har Zealand Care indgået aftaler med denne part for at sikre dine personlige data. Vi sikrer at den eksterne part overholder vores sikkerhedskrav under behandlingen af Deres persondata. Dette gøres ved at indgå en underleverandøraftale, hvori der også indgår, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal tages, i behandlingen af persondata.

Deres rettigheder og kontaktinformation

De har ret til at se Deres egen persondata, som vi har opbevaret. De har ligeledes ret til, i særlige tilfælde, at korrekte, blokkere eller få slettet Deres persondata. Såfremt De ønsker dette, venligst kontakt Zealand Care. Hvis De har spørgsmål til, hvorledes Zealand Care behandler Deres Persondata, eller hvis De ønsker at drøfte vores persondatapolitik, kontakt da venligst Zealand Care på: info@zealandcare.dk, skriv Persondata i emnefeltet. Såfremt Zealand Care ikke er i stand til at fremfinde deres Persondata ved denne henvendelse, vil Zealand Care bede om flere detaljer omkring deres anmodning. Zealand Care vil behandle deres ønske vedr. Deres persondata, når De har leveret de ønskede yderligere detaljer. 

Denne Persondata Politik var sidst fornyet Maj 2018. Zealand Care forholder sig ret til at ændre indeværende Persondata Politik. Zealand Care tilråder Dem derfor til at besigtige denne side jævnligt for at se, om der er foretaget ændringer.