Historien bag Zealand Care

Zealand Care A/S blev etableret i 1995 som et privat-offentligt projekt mellem på den ene side en række kommuner og amter, og på den anden side lokale hjælpemiddelproducenter, private virksomheder og investeringsselskabet, Industriudvikling. Formålet var at samarbejde om en mere effektiv distribution af hjælpemidlerne, frem for at hver kommune og amt stod for hver deres indkøb og distribution.

Ejerforhold

I 2006 blev Zealand Care opkøbt af hollandske Welzorg Group, en hjælpemiddeludbyder, hvilket gav nye muligheder for integrerede løsninger og produktudvikling.

I 2011 opkøbes Zealand Care og Welzorg Group af den hollandske koncern Louwman Group. Derved styrkedes Zealand Cares innovationsmuligheder yderligere. Zealand Care er i dag datterselskab til Louwman Group, der beskæftiger ca. 4.300 medarbejdere og har en årlig omsætning på ca. 12 milliarder Euro.

For at understøtte Zealand Cares forretnings-idé om et fuldt integreret servicesystem på tværs af segmenter købte Zealand Care A/S, i 2011, detailkæden Seniorland, der primært henvender sig til private forbrugere. Zealand Care beskæftiger i dag knap 80 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i Holbæk, 6 servicecentre, samt en Seniorland butik i Odense med tilhørende centrallager, der ligeledes håndterer Seniorlands webshop og salgs- og servicebiler.

Zealand Cares forretningsgrundlag er i dag bygget op omkring tre områder, som er beskrevet nedenfor:

Service:
Tilbyder en række services inden for hjælpemiddelhåndtering til hospitaler, kommuner og institutioner – herunder depotdrift, udlejning af hjælpemidler, koordinering og effektivisering af indkøb, vask, reparationer, lovpligtige serviceeftersyn, kørsler m.v. De enkelte services sammensættes efter behov, hvorved man opnår en fleksibel og økonomisk fordelagtig løsning

Sundhed- og velfærdsteknologi:
Zealand Care har i dag rettighederne til at sælge en lang række sundhed- og velfærdsteknologiske løsninger, som kan være med til at forbedre og effektivisere arbejdsgange på sygehuse, plejehjem og lignende steder. Produktporteføljen udvikles og udvides løbende.

Seniorland:
Seniorland er en detailkæde, som blev opkøbt af Zealand Care i 2011. Kæden består i dag af en webshop med mere end 1.000 forskellige varer, en fysisk butik og showroom i Odense og en række salgs- og servicevogne der fremviser, reparerer og sælger el-scootere til private forbrugere i hele landet. Fra centrallageret i Odense håndteres webshop samt salg- og servicebiler.