Nyheder

Det skal være nemt og bekvemt at rejse på campingferie – også som handicappet
DRIFT AF HJÆLPEMIDDELDEPOT Guldborgsund Kommune og Zealand Care A/S har indgået en ny 3 årige driftsaftale pr. 1 september 2014 som omhandler drift af kommunens hjælpemiddeldepot.
Samarbejde med Købehavns Kommune