Samarbejde mellem det offentlige og private

For Zealand Care er det vigtigt at være på forkant med markedsudviklingen for også at kunne dække fremtidens behov og efterspørgsel. For at sikre fremtidens løsninger og dække markedsbehovet har Zealand Care indgået en række strategiske partnerskaber med offentlige og private virksomheder. I Zealand Care anerkender vi forskellige virksomheders og menneskers kompetencer. Denne værdikæde sikrer, at alle kompetencer kommer i spil, når produkter og services skal udvikles, testes eller markedsmodnes.

 

undefined